راه های ارتباطی

تهران، خیابان میرداماد، خیابان البرز، تابان شرقی، ملکی سودمند، پلاک 2، واحد 10، کد پستی 191 883 435 567
021 7441 7100 (ساعت اداری 17-9)
info@parsaspace.com