میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
100 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 40,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 40,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 3,600 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 43,600 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 40,000 تومان