میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
1000 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 200,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 200,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 18,000 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 218,000 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 200,000 تومان