میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
200 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 60,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 60,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 5,400 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 65,400 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 60,000 تومان