میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
5 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 10,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 10,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 900 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 10,900 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 10,000 تومان