میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
50 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 25,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 25,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 2,250 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 27,250 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 25,000 تومان