میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
500 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 125,000 تومان
مبلغ تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی با تخفیف: 125,000 تومان
%9 ارزش افزوده: 11,250 تومان
مبلغ پرداختی از طریق بانک: 136,250 تومان
مبلغ پرداختی از طریق کیف پول: 125,000 تومان